ב"ס זבולון המר - לומדים ונהנים

לראשונה בארץ, בדומה לנעשה במערכת החינוך והספורט בצרפת, הפטאנק ניתן כשיעור במסגרת שעות "לומדים ונהנים" בבית ספר זבולון המר...תמונות מדברות עם תלמידי  החלוצים של כיתות ' ו-ד'