במועדון פ.ל.א. לוד גני אביב, ניקול היא ללא ספק תקות העתיד בענף הפטאנק