תחרויות בהן מכבדים את החוקה

ישראל דוגמא ומופת

תרגום כתבה של חברנו מצרפת

ALLAIN JUILLA