Sep. 4, 2016

תגובות טורניר ערד 3.9

לכל שחקני הפטאנק
ככה מארגנים טורניר למופת. “שאפו”
האירוח הקולינרי, ארגון המשחקים, ואפילו את מזג האוויר אירגנו לנו, בהתחשב בעובדה שמדובר בעיר דרומית.
ככה שאפילו העלאת דמי השתתפות ל40 שח, בטל בשישים.
מציע לכל מי שמארגן טורניר ללמוד וליישם.
ולכל המשתתפים, תבחרו לכם היכן להשתתף, כדי לקבל תמורה נאותה, לזה שנוסעים רחוק, נפרדים מהמשפחה, הוצאות דלק, וגם תשלום של 40 שח.
במילים אחרות : “אל תהיו פריירים”
והמועדונים המארחים, יסיקו מסקנות בהתאם.
יוסי כלף
יהוד