Sep. 12, 2016

מידע חשוב למארגני תחרויות ושופטים

כבוד

שופטים מארגני תחרויות

עקב דרישת רשות המסים למסות את השכר שהנכם אמורים לקבל עבור עבודתכם בשירות ההתאחדות

( שפיטה, ארגון תחרויות ) אנו מנועים מלשלם עד אשר תסדירו את התיאום שהינו פשוט למדי. היכנסו ללינק ששלחתי קראו את ההסברים ומלאו פרטים מעטים בטופס

שיחשב לכם אוטומטית את שיעור המס.

מצ"ב טבלת חלקה בנטל  ( הן של ההתאחדות הן של העובד ) מותאמת לשיעור המס. ההתאחדות לוקחת חלק מהמס על עצמה.

תיאום מס ישאיר בידכם חלק גדול יותר מהשכר.

יו"ר מתבקשים להעביר הדעה זאת לבעלי העניין במועדוניהם

נתניה- רדלינגר

ק. ביאליק גדי , יובל

רחובות דני משרקי

כפ"ס – נסטור

פרדסיה – אהוד שעיבי

רעות – עוזי בשארי

 

 

https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx