Sep. 15, 2016

אליפות עולם למקומות עבודה

נו..יש מה לעשות עם משרד העבודה והרווחה....למה לא ? נבחרת...אל על...רפאל...בל"ל...נמל...חשמל..

בהחלט. זהו פרוייקט שניתו להרים אותו. ליגה למקומות עבודה