Oct. 23, 2016

ליגה שלשות באשדוד - מחוזות - 19/11/2016

ליגת מחוז דרום בוגרים בשלשות  ב-19/11 באשדוד 
ניתן להציב עד 6 שחקנים - 2 שלשות או במידה ולא להציב שחקנים מחליפים לשלשה עיקרית בין משחק  למשחק.הרשמה...שינויים...בקשות לרוגיר עד ה-9/11 לחודש