Nov. 9, 2016

סיון סירי מקום 5-8 באליפות אירופה יחידים

סיון סירי יצאה לאליפות אירופה ליחידות על חשבונה הפרטי ובברכת ההתאחדות. 

 הנהלת ההתאחדות מברכת את סיון סירי על ההישג  המכובד מקום 5 -8 באירופה.