Nov. 11, 2016

13 מגרשים חדשים בגני אביב

זהו...במסגרת תוכנית סבין בקרוב ייבנו 13 מגרשי פטאנק חדשים בגני אביב בסיוע אגף הספורט של לוד

לתרשים - לחץ כאן