Jan. 9, 2017

שני בוגרים חדשים מצטרפים למועדון פ.ל.א....

ברוכים הבאים לרפי ואבי שני אנשי עסקים מגני אביב שהצטרפו למועדון שלנו הערב.

ברוכים הבאים ובהצלחה