Feb. 11, 2017

גיבוש קטגורית ילדים פ.ל.א.

יחידים, זוגות ושלשות שחקנים חדשים מבית ספר זבולון המר השתלבו הבוקר באימונים ומשחקים
- מגיע גם ברכות למערכת החינוכית והנהלת בית הספר זבולון המר שנתנו את אמונם במנהל המועדון וכך אפשרו את שילובם של תלמידים מוכשרים אלה מבית הספר  
לתמונות לחץ כאן