Feb. 13, 2017

אימון לילי לקדטים פרדסיה 12.2.

ביום ראשון 12.2. התקיים אימון בן 3 שעות בפרדסיה לחלק מקאדטים עם מרגלית אוסי מאמנת הנוער.
רצינות, הקשבה ויישום כל ההערות וההוראות בזמן האימונים...בשעה 21.00 ...
...🙂לא רצו לעזוב 
לתמונות לחץ כאן