Feb. 14, 2017

אימון באולם סגור....

כאשר המגרשים מוצפים בגשם מה שנותר לעשות זה להיות יצירתי. היום האימון הרביעי של תלמידי זבולון המר  
התקיים באולם עם כדורי טניס במקום כדורי ברזל לשיפור טכניקות...יופי של רעיון
תמונות לחץ כאן