Feb. 15, 2017

סוף סוף קלטו שבשנה לא ניתן לתכנן וליישם לטווח ארוך

 השנה באסיפה הכללית של התאחדות מועדוני הפטאנק בישראל התחולל חידוש חשוב ביותר
בהתאם ובכפוף לנוהל התקיימה היום בפרדסיה האסיפה הכללית של התאחדות מועדוני הפטאנק
עמיאל קורדובה  יו"ר ההתאחדות העושה ימים כלילות, נתן סקירה מקיפה על כל בעלי התפקידים, המטלות, הקשיים בהם נתקלים מול מוסדות ממשלתיים להשגת תקציבים שיעזרו לקדם נושאים לנבחרות למינהם ועוד פרוייקטים חשובים

האסיפה הייתה צריכה לבחור הנהלה חדשה - (לא היו מועמדים חדשים שהגישו את מועמדותם,)  אך יחד עם זאת לאחר ויכוחים קולניים  (כרגיל) אך עיניינים, החברים הבינו כולם שלא ניתן בשום פנים ואופן לקדם בצורה רצינית את ענף הפטאנק בארץ רק על ידי שליפות של הדקה התשעים,  בזמן  קצר ולחוץ של שנה , העוברת במהירות הבזק
כמו כל ארגון נורמלי המציב לעצמו יעדים ומטרות, צריך תכנון לטווח ארוך
היו ויכוחים לגבי זמן כהונת הנהלה נבחרת, היו דעות לכאן ולכאן אם הבחירות יתקיימו אחת לשנתיים , שלוש או וחמש שנים זאת על פי דרישת חברי האסיפה שמנעו מחברי הנהלת ההתאחדות לנקוט עמדה אישית בנושא ובצדק 
החלטה על חידוש אוטומטי לשנה נדחתה על הסף

אם רוצים לקדם ולשדרג את עבודת הנהלת ההתאחדות כמו למשל הצטיידות בכלים טכנולוגיים מתקדמים (מערכת תשלום ורישום לתחרויות הממושקת לחברי הרשומים בהתאחדות, הרשמה אוטומטית באמצעות מערכת תואמת ועוד..., ) אין ברירה  אלא להשקיע  זמן וכסף וגם לנושאים חשובים המשפיעים על פיתוח והתרחבות הענף בישראל
פה אחד כמעט התקבלה קודם כל החלטה על כך ששנה לא תורמת, ואז החברים הצביעו ברוב גדול על כהונה של שלוש שנים דבר המצביע על הכרת תודה לחברי ההנהלה על הזמן שהם מקדישים מעל ומעבר לכל חילוקי דעות פנימיים שצצים מדי פעם אשר יבואו על פיתרונם

זמו מבחן 

נותר לאחל הצלחה להנהלה החדשה בעשייה ותכנון נכון לטווח ארוך