Feb. 18, 2017

חלוצי בית ספר זבולון המר עושים היסטוריה...צוות לעניין באימון ....

אופק, ניקול, נתנאל ועמנואל הם כבר צוות לעניין ומהווים נתיגות מכובדת של בית ספר זבולון המר במועדון  הפטאנק של פ.ל.א. גני אביב..היום באימון משותף
לתמונות לחץ כאן