Feb. 21, 2017

הנהלת ב,ס זבולון המר מנסה את כוחה בפטאנק....

במסגרת שעות פנאי לומדים ונהנים התעניינות רבה בענף הפטאנק...היום מנהלת ב"ס הגב' איריס ברדה ניסתה את כוחה מול ילדי כיתות ג' ו-ד' בעידודה הנלהב של פזית מחנכת ב"ס

תמונות לחץ כאן