Feb. 23, 2017

ראש עיר לוד ועוזרו בפעולה

ראש עיר לוד בפעולה

הפתעה נעימה לשלשת אזרחים ותיקים המתכוננת לתחרות ארצית לאזרחים ותיקים בפטאנק.. ראש עיר ךוד עוזרו האישי הפתיעו אותם בשטח....כל הכבוד על היוזמה
תמונות לחץ. כאן