May. 14, 2017

מקום ראשון לשלשת גני אביב מועדון פ.ל.א. באפרוחים - אולימפידה ה-10

שלשת האפרוחים תלמידי זבולון המר וגני אביב לקחו את המקום הראשון באולימפידה ה-10 לשנת 2017

כל הכבוד לזוכים :אמור אמיר - עידן אנידג'אר-אתי אמוס שלושתם תושבי שכונת כני אביב.

 תמונות לחץ כאן 
לסרטון וידיאו לחץ כאן