Aug. 11, 2017

לוח תחרויות 2017-2018

לוח התחרויות לשנת 2017-2018 - לחץ כאן

 לוח פעילות 2017-2018

איפה שכתוב ד.צ = דור צעיר

הערה חשובה :
לתחרויות שבלוח  המתפרסם כאן  אין שום קשר עם הטורנירים הפנימיים של המועדון שלנו שנקיים במהלך השנה
כמו כן אין חובת השתתפות בכל הטורנירים הרשומים