Aug. 14, 2017

מרכז מ.א.י.ר. ארצי לפטאנק והדרכות

מרכז מ.א.י.ר.  ארצי לפטאנק והדרכות
בשעה טובה התוכנית המפורטת לתחילת ביצוע עבודת הקבלן יצאה לדרך
בזכות האמונה והתייחסות רצינית של ראש אגף הספורט בעירייה, מר מאיר אליהו, שעושה פלאים  מנכל העיריה וראש העיר בתום שנה של שיחות, תאומים, ויכוחים, התאמות על כל פרט ופרט המרכז מ.א.י.ר. לפטאנק יוצא לדרך

לוד  על  המפה