Dec. 19, 2017

הישג לאפרוחים גני אביב

כל הכבוד לשני האפרוחים קמיל אלמור + איתי אמוס על ההישג היפה - 5 משחקים - 5נצחונות מקום 1 בטורניר חנוכה השנתי המסורתי