תכנון אימונים לפי קבוצות ורמות

מצורפת טבלאת ימי האימונים ומי משתתף בהם בימים שנקבעו לפי רמות, גילאים אילוצים.
לחץ על download file