לוח אימונים בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2019

ימי אימונים/מפגשים   בחודשים הבאים
משעה 17.30
****נתון לשינוים****

 בימי שישי  הדגש על הבוגרים והנוער

 

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

 

3

5

1

 

3

5

7

תחרות זוגות כאן

 

5

6
גביע מדינה דור צעיר

12

3

 

13

10

15

5

 

14

12

16

16

17

 

17

21

17

20

 

19

26

18

27 טורניר
 אפרוחים-
ילדים-
קדטים
כולל כל המחילים
גני אביב
 

24

28

19

 

28 טורניר בוגרים כאן

26

 

 

 

 

 

31