10 הכללים לחוקה בסיסית בקטגוריית אפרוחים וקטגוריית ילדים (2)