אליפות יחידים ערד 25.3

אליפות דור צעיר יחידים-השתתפו 17 שחקנים מגני אביב
משחק הגמר בנוער דרג א + ב ייערך במועד אחר
בדרג אי נוי קורסונסקי תתמודד על התואר ובדרג ב' - דיאנה בקלציוק גם

אופר מחפוד מקום שני בילדים דרג א
איתא אמוס מקום שני באפרוחים
אמיר אלמור גביע מיוחד על התנהגות מופתית
עבור ירון רטמן, נועם ואביחי היה זה הטורניר הראשון
תמונות