21 SEP 2019

טורניר כייפי בין חברים מכל הגילאים לקידום הדור הצעיר המצויין של גני אביב, ניר צבי, שוהם , ערד ואשדוד
אוירה ספורטיבית, משחקים טובים ושחקני דור צעיר שהפגינו יכולות של מביישות את הפירמה.
ראש אגף הספורט מאיר אליהו ה"אדריכל" שלא עוצר את הכדור לרגע בא לברך את השחקנים
כבוד