פטאנקייטנה

נסיון ראשון ארגון קייטנת פטאנק בנות יום אחד, להקל על ההורים בשכונה, ולעניין ילדים להצטר למועדון. השקעה
לטווח ארוך לענף הפטאנק בארץ