נכון זה נראה לכם קל?
שאלו את אריאל,קאמיל,דניס וניקיטה יגידו לכם