גיבוש קבוצה מתיל בתרגילים פשוטים...מחכה להם עוד הפתעות