תרגיל הרקטה לא פשוט ודורש מאמץ גדול יותר בהרמת הזרוע ודיוק