כבוד לאגף הספורט ובראשו מאיר אליהו האגדי שכל כך רגיש לנוער ומקדם ענפי ספורט ברחבי העיר לוד לשנות פני דברים...ראש העיר ומנכל העיריה , אריה לוי מחזיק תיק הספורט וחברת מועצה אלוירה קוליחמן הנם בין התומכים הנלהבים...מבחן התוצאה כאן