אליפות שלשות מחוזיות

השתתפו
רועי כהן-דרור יואב-איראידה רמזנובה
דיאנה בקלציוק-עידן שפיגל-רון פרץ
אופק מחפוד-עמית שפיגל-ניקול בקלציוק
עידן אניגר-אמרי אלמור-איתי אמוס
אביגיל ורלי-שחי חייפץ-דנה חייפץ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •