בברכת יואב דרור חוג פטאנק לאלופים בגני אביב לוד

...מנהל חוג פ.ל.א. מודיע

מידע ויידע נוספים

הפטאנק בעולם...

החוקה הרשמית של משחק הפטנק

תרגילים פ.ל.א.