הסבר מאוייר על משחק הפטאנק למתחילים

למתחילים בלבד...איך משחקים את צשחק הפטאנק?