פטאנקייף 2020

נסיון ראשון ארגון מחנה אימונים וכיף חברתי לילדים פטאנק להקל על ההורים בשכונה, ולעניין ילדים להצטרף  מועדון
ולענף הפטאנק בארץ