תכנון בבניית..משחק..גם לזה צריך שיתוף פעולה ולשים את האגו הצידה