24.9 ארבעת המינים

יופי של טורניר   מעורב עם שחקני ניר צבי ושוהם "ארבעת המינים" בגני אביב
קדטים-מק1ם 1 אמיר אלמור, מקום 2 עידו אניג'ר-,מקום 3- איתי אמוס, - מקום רביעי מרק של

, שמחנו לאחר שני צעירין חדשים יחסית משוהם גלעד ו פלג המקסימים והמוכשרים

בבנות דרג א - אביגיל ורלי מקום ראשון - בדרג א1י - מילאנה אושקלוב,ק. בבוגרים נאוה רוזנברג מניר צבי עם שי סיטרוק