Enjoy Petanque & Pleasure
TOURNOI ROTCHILD

TEL AVIV - ROTCHILD BOULEVARD-29 AUG 2023
-השתתפו ממועדון פ.ל.א. -
יעל ונתנאל וורלי-יהונתן ואיתמר קרמן
גיא ועידו צ'רקז-איתי ואופיר אמוס-שליו בן אבו-מילאנה אושקלוב-
-אדם ושן וורשבסקי- רון וולוך-אריאל קלינק
בשיתוף שחקנים בוגרים ממועדון תל אביב-ראשון לציון וניר צבי