Enjoy Petanque & Pleasure
נסעות לחול- ST SULPICE-REALMONT-ST JUERY

de MONTASTRUC LA CONSEILLERE
A L'ISLE SUR TARN,
ST SULPICE, REALMONT-ST JUERY
LA BELLE AVENTURE

מסע פטאנק לדור צעיר בצרפת 
16-21 מאי 2024

 בזכות ידידים ותיקים וקשרים אמיצים עם בתי ספר לפטאנק בצרפת, השנה הוזמנו שלושה ילדים בגילאי 10, להשתתף בתחרות צרפת
בשלושה אתרים שונים
ST SULPICE
REALMONT
ST JUERY


ביום הראשון למדו פרק ברצינות והשקעת משאבים ומגרשים מקורים לטובת  ענף הפטאנק
ביום השני הגיעו לרבע גמר דרג ב
ביום האחרון  לרבע גמר בדרג א

עשרים וחמש שלשות מכל רחבי צרפת בדור צעיר
השתתפו במסע המדהים הזה עם ארגון מצויין
סיור בעיר טולוז ה"עיר בוורוד" כך מכנים אותה הצרפתים ונסיעות בין כפרים יפהפים וציוריים , להשאיר את המבקרים פה פעור
תודה לחבריי הטובי 

ALAIN JUILLIA
GILLES ET RONIT LANGLOIS

וכל ידידיי מבתי ספר לפטאנק

ST SULPICE-REALMONT-ST.JUERY